Archief

Dit is het nieuws-archief van de Veenendaalse Schaats- en Skeelerclub De Greb.

Voor het laatste nieuws klik je hier!


 

 

Op vrijdagavond 20 mei is de Skeelerbaan van De Greb gesloten in verband met een sponsorloop voor een jongen met kanker, waarvoor geld wordt ingezameld.

 

Natuurlijk kunt u wel komen kijken en als sponsor een donatie doen voor deze zieke jongen..!!

gesloten1

Op zaterdag 23 april zal de Dave van Dam Inline-Cup plaatsvinden bij de Veenendaalse schaats- en skeelerclub De Greb. Deze wedstrijd maakt deel uit van een reeks van acht baanwedstrijden en acht marathonwedstrijden in Midden-Nederland, waaraan zowel recreatieve als wedstrijdskeeleraars van jong tot oud kunnen meedoen.

 

De ochtend is gereserveerd voor de jongste rijders tot 11 jaar, in de middag zal de oudere jeugd en de senioren de skeelerbaan aan de Groeneveldseweg betreden.

Logo DaveVanDam InlineCup

Nieuwe naamsponsor


De competitie heeft een nieuwe naamsponsor gevonden in Dave van Dam Sport uit Haastrecht. “Het is een eer om deze goed georganiseerde competitie te mogen sponsoren. Het plezier wat jong en oud beleven op de skeelers is prachtig om te zien!”, aldus een enthousiaste Dave van Dam. 

Gerben Stellingwerf heeft foto's gemaakt van het schaatsen op 21 januari 2016.

 

Het was een hele gezellige schaatsavond bij de Greb.

 

Jammer dat het weer voorbij is :-(

 

Klik HIER om alle foto's te bekijken.

IMG 4662 aangepast

Vanaf vandaag (vrijdag 22 januari) is de ijsbaan gesloten.

 

De temperatuur loopt op en vanmiddag gaat het regenen. De dooi treedt weer in.

 

Wij rekenen nog op een tweede vorstperiode in februari. Houd onze website goed in de gaten.

 

Zodra er nieuws is, melden wij dat.

 

Gerben Stellingwerf

ijsbaan gesloten

Vanochtend is de ijsbaan beoordeeld. Het ijs is glad en ligt op het asfalt. Er is dus geen water meer onder het ijs. De ijsdikte is 2 tot 3 cm. Omdat het vanavond weer licht gaat vriezen willen wij het toch proberen. Dan is er toch nog één avond ijspret. Gezien de kwaliteit van het ijs, is de toegangsprijs verlaagd naar 1 euro. Komt allen en deel dit bericht via Facebook, Twitter, Mobiel, etc.

open

Hubert en ik (Gerben) zijn gisteren op de ijsbaan geweest om te oordelen of de baan gisteravond mogelijk open kon gaan. De voorspelling was dat het in de avond weer zou vriezen. De temperatuur was echter 5 graden boven het vriespunt. Het dooide te hard. Vandaar dat wij besloten hebben om de ijsbaan gisteren niet open te doen.
 
Wel hebben wij gistermiddag een experiment uitgevoerd. In Haaksbergen laat de ijsmeester het water onde het ijs weglopen. De ijsvloer komt dan op de grond te liggen zodat je er niet meer doorheen kunt zakken. Dezelfde techniek hebben wij nu ook bij onze ijsbaan toegepast. Omdat het ijs zakt, moeten de kanten losgezaagd worden. Dat heeft Hubert uitgeprobeerd.


Naar onze mening is dit experiment geslaagd. Bij een volgende ijsperiode gaan wij hetzelfde doen als in Haaksbergen. Bij 3 a 4 cm laten wij het water weglopen zodat het ijs op de bodem komt te liggen. Als het vriest, kunnen wij ook schaatsen bij 3 a 4 cm ijs.

 

IMG 4655
IMG 4653 IMG 4654 IMG 4656

Vanmiddag is het ijs weer gemeten. Op het "vierkant" lag nu 4 cm ijs. Wij konden er voorzichtig op lopen. Het ijs barstte onder onze voeten. Overal sterren. Helaas dooide het 1 graad. Het ijs was vochtig en zacht. De kanten waren los gedooid. Er kwam er water op het ijs. Helaas zakte ik (Gerben) door de dunne ijslaag heen.


De weersvoorspelling voor woensdag is niet goed. Regen en sneeuw verstoren onze droom om de baan te openen. De dagtemperatuur loopt op naar 4 graden boven het vriespunt. Het dooit dan behoorlijk. Ook de ijsbanen in onze regio kampen met hetzelfde probleem. Zij willen allemaal open, maar door de hoge temperaturen overdag gaat het waarschijnlijk ook deze vorstperiode niet lukken. Woensdag begin middag of mogelijk al eerder nemen wij een definitief besluit.

 

Bestuur VSC De Greb

ijsdikte 4cm

Beste leden van De Greb,
 
Lukt het om onze ijsbaan deze week te openen? Het wordt spannend. De weersvoorspellingen laten dinsdag regen en sneeuw zien. De meeste regen zou in het noorden van het land vallen. Elders valt de neerslag in de vorm van sneeuw. Mocht er in Veenendaal geen sneeuw vallen, dan is er een kleine kans dat wij deze week in de avonduren op onze ijsbaan kunnen schaatsen.

 

In dat geval hebben wij een aantal nieuwe vrijwilligers nodig. Onze ijsbaan is al 3 jaar niet open geweest. Onze goep vrijwilligers is ook 3 jaar ouder geworden. Aanwas vanuit de jongere generatie is zeer wenselijk. Heb jij iets met de schaatssport en zou je als vrijwilliger willen meehelpen op onze ijsbaan?

 

Meld je dan aan via het CONTACTFORMULIER.

 

loesje vrijwilliger

Als de baan opengaat, hebben wij heel veel hulp nodig in de kantine bij de Koek en Zopie. Ook de ijsvloer moet worden onderhouden. Kortom er is bij een ijsclub van alles te doen. Ben je goed in het samenstellen van een clubblad, meld je ook aan. Wij hopen op veel respons en zijn benieuwd hoeveel jongeren uit Veenendaal zich aanmelden bij de Greb. Via de site houden wij jullie op de hoogte hoeveel vrijwilligers zich deze winter hebben aangemeld. Uiteraard mogen ouderen zich natuurlijk ook aanmelden als nieuwe vrijwillioger. Bij een ijsclub is het altijd reuze gezellig.

 

Dank zij allle vrijwilligers is het in Veenendaal mogelijk een natuurijsbaan te exploiteren. Wij doen dat niet alleen voor onze leden, maar voor alle inwoners van Veenendaal. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers kan er op onze veilige ijsbaan worden geschaatst. Dat willen wij graag zo houden. Helpt u mee?

 

Bestuur VSC De Greb

De laatste 3 jaar kon er vanwege de zachte winters, in Veenendaal niet meer op natuurijs worden geschaatst. Het ledental van de Greb is daardoor aanzienlijk gedaald. Veel leden betaalden hun jaarlijkse lidmaatschap niet meer en zijn daardoor van de ledenlijst afgevoerd. In december jl. zijn de facuren aan de nog bestaande leden verzonden. Door de bestuurscrisis konden de facturen helaas niet eerder worden verzonden. Een deel van de leden heeft inmiddels hun contributie betaald, een ander deel heeft gewacht tot er uitzicht is op een schaatsperiode.

Nu er zicht is op een zeer korte schaatsperiode, zal een aantal leden nog snel hun lidmaatschap willen betalen. Die betaling komt dan waarschijnlijk te laat binnen om nog een abonnement te printen. Dat is dan jammer en zult u een los kaartje bij de kassa van de ijsbaan moeten kopen. Mocht u een bewijsstuk hebben dat de contributie toch is betaald (bankafschrift), dan controleren wij dat met onze huidige ledenlijst.
Heeft u geen bewwijsstuk, dan is het kopen van een los kaartje verplicht.

Houd onze website goed in de gaten. Zodra de ijsbaan open kan melden wij dit op onze site.
 
Het bestuur
contributie
   

In de komende dagen worden de nachten geleidelijk kouder. Op "buienradar" zien wij het komende weekeinde nachttemperaturen van min 5. Of die gehaald worden moeten wij afwachten. Als er sneeuw ligt, dan daalt de temperatuur tijdens opklaringen heel snel. Door de lage temperatuur vormt zich dan in een dunne ijslaag. Schijnt de zon overdag op het ijs, dan smelt die dunne ijslaag gedeeltelijk weer weg.

Wij zien het liefst een echte vorstperiode met temperaturen overdag en  's nachts onder het vriespunt. Dan is de ijsaangroei aanzienlijk en is er uitzicht op een schaatsperiode. Blijft de temperatuur overdag boven nul dan wordt het lastig. De ijsdikte "groeit" dan weinig. Wij moeten toch enkele centimeters ijs hebben voordat er kan worden geschaatst.

ijsvorming
Het wordt in ieder geval tijd dat er in Veenendaal na 3 jaar eindelijk weer eens kan worden geschaatst. Heel Veenendaal kan dan kennis maken met ons schitterend clubgebouw dat, helaas tot dusver (tijdens ijsperioden), nog niet is gebruikt. Wij houden u via deze site op de hoogte wanneer er eindelijk weer kan worden geschaatst op onze gezellige ijsbaan aan de Groeneveldselaan.

 
Het bestuur.

Beste leden,                    
                    
In november jl. hebben Piet Doornbos en Andrea Lauschus hun bestuursfunctie neergelegd. Hun aftreden was een jaar geleden al aangekondigd, waardoor dit geen verrassing meer was. De leden- en financiële administratie was bij Andrea in zeer goede handen. Piet heeft zich als voorzitter enorm ingezet voor het wel en wee van de club. Wij zijn beiden zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij voor de Greb hebben verricht. Waarvoor dank.
                    
Tijdens de laatste extra Algemene Ledenvergadering van de Greb zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur van de Greb bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:
 

Gerben Stellingwerf, voorzitter ad interim

Framboos 6

3903 EG Veenendaal

0640500381

 

Robbert Middel, secretaris

J.P.C. Leinweberstraat  35

3905 EG Veenendaal

0621294999

Reijer van der Meijden

Vrekenhorst 93

3905 VS Veenendaal

0651216544

 

Hubert Schartman, ijsmeester

Valreep 4

3904 PH Veenendaal

0628231779

nieuwjaars receptie 2016 2

Datum: Dinsdag 15 december

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Clubgebouw de Greb, Groeneveldselaan 3 Veenendaal

 

In de ALV van 18 november hebben de volgende personen zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie:

 • Dhr. Gerben Stellingwerf, als voorzitter.
 • Dhr. Reijer van der Meijden.
 • Dhr. Robbert Middel.

In de buitengewone ALV van 15 december zullen zij zich, voor zover nodig, aan de leden voorstellen. Hopelijk kunnen zij hierna gekozen worden als nieuwe bestuursleden. De Greb blijft leden voor een bestuursfunctie uitnodigen.


AGENDA:
1. Welkom en opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Voorstellen kandidaat leden.
4. Mogelijkheid tot stellen van vragen aan de kandidaat bestuursleden.
5. Pauze: informeel kandidaten bevragen.
6. Verkiezing nieuwe bestuursleden
7. Installeren nieuw bestuur.
8. Sluiting.

 

Wij rekenen op uw komst en bijdrage.

Namens V.S.C. De Greb, P.Doornbos A.Lauschus

Notulen 29e Algemene Ledenvergadering De Greb

Vergaderdatum  :  Donderdag, 13 november 2014        
Plaats                 :  Clubhuis VSC De Greb, Groeneveldselaan
Tijd                     :  19.30 uur
logo de greb 175

Datum: 18 november 2015
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur welkom)
Plaats: Clubgebouw de Greb, Groeneveldselaan

Ieder lid wordt voor deze vergadering van harte uitgenodigd. Deze ALV wordt met nadruk onder uw aandacht gebracht, omdat na deze ALV er mogelijk geen bestuur meer is.

Zie ook de recente nieuwsbrief en de informatie op deze website.

Wij rekenen op uw komst en bijdrage. Bestuur V.S.C de Greb.

AGENDA:

zonder bestuur
  Lege bestuurstafel...; nee toch..?!?!
 1. Opening, welkom en presentie.
 2. Vaststellen Agenda.
 3. Mededelingen bestuur. Het bestuur deelt mede, dat zij in deze vergadering aftreedt en zich niet herkiesbaar stelt. Onze ijsmeester, Hubert Schartman, blijft graag ijsmeester.
 4. Notulen ALV 13-11-2014. Deze notulen staan ook op onze site: www.degreb.nl
 5. Ingekomen stukken.
 6. Financieel Jaarverslag.
 7. Verslag Kascommissie.
 8. Goedkeuring Jaarrekening. Verlenen decharge aan penningmeester.
 9. Terugblik 2014-2015: Algemeen, Schaatsperiode 2014-2015 en Skeelerperiode 2015
 10. Aftreden huidige bestuursleden. Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor deze ALV aanmelden.
 11. Nieuw bestuur installeren ?  Anders  agendapunt 12
 12. Toelichting: Hoe nu verder zonder bestuur. De huidige voorzitter zal deze ALV voorzitten tot de sluiting.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.
AlgemeneLedenvergadering Algemene Ledenvergadering De Greb  2015

De Algemene Ledenvergadering 2015 staat gepland voor woensdag, 18 november 2015 (aanvang 20.00 uur). Alle leden ontvangen voortijdig een Uitnodiging en Agenda.

In onze recente nieuwsbrief en in het artikel hieronder staat een andere datum, namelijk 4 november. Dit blijkt organisatorisch niet haalbaar. Wij rekenen op uw komst.

Tot 18 november..!!

Namens de Greb, Andrea en Piet
In onze recente nieuwsbrief (zie ook artikel hieronder) hebben wij melding gemaakt van de te verwachten problemen, indien er na de ALV van 18 november a.s. geen nieuw bestuur  komt.

Wij adviseren u dan ook dringend,  om uw contributie voor het jaar 2015-2016   (voorlopig)  NIET te Voldoen.

Bestuur de Greb

Andrea en Piet
contributie
Veenendaalse Schaats-en Skeelerclub De Greb 1985-2015  .. Hoe moet het verder ???

Beste leden van de Greb,

Zoals reeds tijdens de nieuwjaarsreceptie informeel aangekondigd loopt de “ambtstermijn” van het huidige bestuur per 31-08-2015 af. Noch Piet Doornbos (voorzitter en secretaris, ad interim), noch Andrea Lauschus (penningmeester en ledenadministratie, ad interim) zullen zich herkiesbaar stellen. Wanneer zich geen nieuwe bestuursleden aandienen, wordt de Greb een vereniging zonder bestuur hetgeen uiteraard tot een reeks organisatorisch-bestuurlijke problemen zal leiden. Tijdens de ALV op  04 november 2015 zal de bestuurlijke crisis uiteraard aan de orde komen.

De Greb is dringend op zoek naar:
gezocht
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Ledenadministratie
Een eerste consequentie bij het ontbreken van een bestuur zal zijn dat er voor het seizoen 2015-2016  geen contributiefacturen verstuurd zullen worden.

Langs deze weg roepen wij alle leden en vrijwilligers op om actief mee te helpen om de genoemde functies op te vullen!

Misschien u zelf, of iemand in uw kennissenkring?  Voor meer informatie omtrent de genoemde functies es de bijbehorende taken kunt u een e-mail sturen met uw telefoonnummer naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.., of gebruikemaken van het Contactformulier. Een van onze bestuursleden zal dan spoedig contact met u opnemen. Voor de ALV op 04 november 2015 ontvangt u t.z.t.  een uitnodiging.

Met sportieve groet, Piet en Andrea 
Tijdens de Heideweek, die van 21 t/m 29 augustus 2015 wordt georganiseerd, zal op dinsdag 25 augustus de EIJV Heideweek Skeelerwedstrijd worden gehouden.

De wedstrijd, die georganiseerd wordt door de Edense IJs Vereniging, vindt op deze dag plaats vanaf 18:30 uur, aan de Langekampweg 4 te Ede.

De afstanden die gereden worden zijn:
 • 100 meter, Sprint
 • 400 meter, Groepsstart
Opgave voor deelname aan deze wedstrijden kun je via E-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch naar 06-51166240.
heideweek-2014

LET OP: Vrijdag 3 juli kan er NIET geskeelerd worden..!!

De baan is dan verhuurd aan Dance4Charity.

Op de maandagavonden is er vanaf 1 juni op de baan van Veenendaal de mogelijkheid om skate- en skeelertrainingen en lessen te volgen. De trainingen en lessen zijn van 19.00 – 20.00 uur.

Er is een mogelijkheid om een blok van vijf lessen te volgen. Vrije inloop is mogelijk en starten kan op ieder moment. Iedereen krijgt op zijn/haar niveau zoveel als mogelijk persoonlijke aandacht. De kosten voor de trainingen en lessen zijn € 60,00 voor volwassenen ouder dan 18 jaar en € 30,00 voor kinderen tot 18 jaar.

De trainingen en lessen worden verzorgd door Dick Nap Recreatiesport.

Naast de 'vrije inloop mogelijkheid' mag je je ook aanmelden via het contactformulier van de website van Dick Nap Recreatiesport.
kinderen skaten 09

Schaatsploeg Continu traint woensdag 20 en dinsdag 26 mei op de skeelerbaan van schaats- en skeelervereniging De Greb. De trainingen, van 9.30 tot 11.30 uur, zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Je bent dus van harte welkom om te komen kijken!

De ploeg van trainers Marianne Timmer en Gianni Romme volgt daarmee het spoor van de voormalige TVM-ploeg, Team Stressless en Team Lotto NL-Jumbo, die eerder al trainden op de baan in Veenendaal. Bij Continu schaatsen onder anderen Margot Boer en Thijsje Oenema. Ook de internationale toppers Nao Kodaira en Karolína Erbanová trainen bij Continu.

Alleen bij regen gaan de trainingen niet door. De skeelerbaan is te vinden aan de Groeneveldselaan 3 in Veenendaal.

Wil je in navolging van de schaatstoppers ook ontdekken hoe prettig het skeeleren is op de baan van De Greb, kijk dan op verder op deze website voor alle mogelijkheden. Voor meer informatie over Team Continu ga je naar hun de website www.teamcontinu.nl.
TeamContinu logo 162 x 88

CLUBAVOND

Op 10 april en 1 mei zijn de laatste clubavonden van de Greb voor de zomerperiode.

Vanaf 19.00 uur is iedereen welkom in ons clubgebouw.

Er vindt na deze avonden een evaluatie plaats om te zien of we er na de zomer mee doorgaan.

Tot ziens op 10 april en/of 1 mei

06 10

HELP !

Dit jaar (november) treden de 2 huidige bestuursleden af en stellen zich niet herkiesbaar. De Greb zal dan zonder bestuur zijn. Wie voelt zich geroepen of wie kent mensen die de Greb willen helpen aan nieuwe bestuursleden ? Opgeven of nadere vragen en/of informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

TIP:
Als u op zoek bent naar schaatsartikelen, zie de onderstaande nieuwsitem 'Spectaculaire opruiming schaatsartikelen' hieronder voor aantrekkelijke aanbiedingen.

Piet Lagerwey - Opruiming Intro

oranje-skate-event-2014-350 Op zaterdag 25 april 2015 organiseert de Greb voor het vierde jaar het Oranje Skate Event, een vrije toertocht (VT) door het prachtige binnenveld:
 • De afstanden zijn: 10, 25, 50 en 100 km.
 • Start en finish: Clubgebouw van de Greb, Groeneveldselaan 3, 3902 HA Veenendaal.
 • Inschrijven: vanaf 8.30 uur.
 • Start: Vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur.
 • Afmelden: Uiterlijk 16.00 uur.
 • Om 9.00 uur start de KIDS-tocht.
 • Kosten volwassenen: € 8,50, inclusief daglicentie en herinnering
 • Kosten jeugd: € 5,00, inclusief daglicentie en herinnering.
 • Service: Versnapering en drinken aanwezig na iedere ronde van 10 en 25 km.
 • Parkeren gratis.
 • Faciliteiten: Toiletten en douches aanwezig.
Uw vragen kunt u stellen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dankbetuiging-Jan-van-de-Pol-600
Als de ijsdikte voldoende is, kan er geschaatst worden bij de Greb. Dat is logisch. IJsvorming en ijsdikte zijn van meerdere factoren afhankelijk: vorst, sneeuw, wind, zon, etc.

Onze ijsmeester bepaalt, wanneer de ijsvloer sterk genoeg is en wanneer de baan open kan. Dit zal dan direct op onze website vermeld worden: 'DE IJSBAAN IS VANDAAG: OPEN/GESLOTEN'.

Sommige ijsbanen kunnen eerder open dan de Greb. (bijvoorbeeld de ijsbaan in Doorn). Dit heeft te maken met de bouw van de baan: een 'vlakke' baan kan vaak na enkele dagen vorst al open.

Onze combinatie-baan ( schaatsen en skeeleren) heeft een andere bouw en daardoor zijn er meer 'vorstdagen' nodig.

Hopelijk komt er deze winter nog een schaatsperiode!
05 (2)

CLUBAVOND

Er is weer een clubavond van de Greb op 6 maart vanaf 19.00 uur.

Locatie: Ons clubgebouw

Iedereen is welkom.

Tot 6 maart.

06 10

IN MEMORIAM - FRED HAGEN

Ons bereikte het bericht dat op 13 januari 2015 is overleden, ons lid van verdienste, Fred Hager.

De Greb kon altijd op hem rekenen. In elke weersomstandigheid was hij bezig met de ijsbaan. Ook onderhield hij de machinerie en beschouwde deze als "zijn machines".

Fred was die hij was: Altijd inzetbaar en met een eigen mening. Fred is 84 jaar oud geworden.

vuurwerk-2015 DE  GREB   (1985-)   2015

De Greb wenst iedereen een gezond en sportief 2015..!!

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Op zaterdag 17 januari, vanaf 16.00 uur zijn leden en vrijwilligers van harte
welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in het clubgebouw van de Greb.

Tot ziens op 17 januari.

De Greb
VRIJWILLIGER van het jaar 2014.

Zaterdag 10 januari 2015 vond in de Lampegiet het jaarlijkse Sportgala van Veenendaal plaatst. Tijdens dit gala worden ook vrijwilligers van diverse verenigingen "in het zonnetje " gezet.

Als vrijwilliger van het jaar 2014 heeft de Greb Nel van Beek naar voren geschoven en stond zij afgelopen zaterdag op het podium van de Lampegiet.

De Greb wil op deze wijze uiting geven aan haar dankbaarheid voor al het werk, zichtbaar of onzichtbaar, dat vrijwilligers voor onze vereniging doen: DANK..!!

Overigens:

De Greb is op zoek naar nog meer vrijwilligers en bestuurders. Meld je nu aan via het:

CONTACTFORMULIER. <<== Even hierop klikken en AANMELDEN..!! Hoe simpel kan het zijn :-)
nel-250

Beste leden van schaats- en skeelerclub De Greb,

Jaren achtereen konden wij genieten van een prachtige ijsbaan aan de Groeneveldselaan waar volop (veilig) kon worden geschaatst. Helaas laat Koning Winter ons de laatste twee jaar behoorlijk in de steek. In het winterseizoen 2013/2014 kon er helaas niet worden geschaatst. Desondanks blijven bij hopen op een schaatsperiode in de komende winterperiode.

Jullie weten dat De Greb langs onze ijsbaan een prachtige kantine heeft neergezet waar de schaatsers tijdens de ijsperioden even kunnen uitrusten. Jammergenoeg heeft de nieuwe kantine tijdens de wintermaanden nog geen dienst gedaan als "Koek en Zopie". Velen van jullie hebben de kantine daardoor nog niet kunnen bewonderen. Maar jullie kunnen dit prachtige clubhuis ook komen bekijken als er geen ijs is.

05 27

Jan-van-de-Pol Zaterdag 13 december bereikte ons het droevige bericht van het plotseling overlijden van

Jan van de Pol

Jan was medeoprichter en oud bestuurslid van V.S.C. De Greb.

Veenendaal verliest in Jan een enthousiast, meelevend en inspirerend sportsman.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

V.S.C. De Greb

Klik HIER voor het artikel in de Veenendaalse Krant m.b.t. het overlijden van Jan van de Pol.

Rouwkaart-Jan-van-de-Pol

Het bestuur van de Veenendaalse Schaats- en Skeelerclub De Greb nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 13 november 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Clubhuis V.S.C. De Greb, Groeneveldselaan 3, 3902 HA Veenendaal

 

kids-skeeler
DOOR TE WEINIG INSCHRIJVINGEN VOOR DE ELFSTEDENTOCHT VOOR KINDEREN

OP DE SKEELERBAAN DE GREB (MORGEN 17 SEPTEMBER) MOETEN WE JULLIE

HELAAS MEEDELEN DAT DEZE ELFSTEDENTOCHT NIET DOOR GAAT..!!
dijkentocht-2-250

Een beetje vroeg maar met volle zin reden we zondagmorgen 7 september naar Beneden Leeuwen. We (Susan, Reinolda en Ursula) gaan daar meerijden met de Dijkentocht, 20 km!


Na inschrijving, kop koffie en omkleden gingen we met de pendelbus naar Dreumel, daarvandaan startte de 20 km.


Als bij een echte wedstrijd gingen alle ongeveer 70 deelnemers , mannen en vrouwen, gelijktijdig van start.


Na het ’klunen’ de dijk op genoten we van de mooie tocht door het landschap en langs het water, bijgestaan door het zonnetje.

(Bron: Veenendaalse Krant - 23-08-2014)

VEENENDAAL - ,,Prachtige faciliteiten", zo omschrijft schaatstrainer en oud Olympisch kampioen Bart Veldkamp de skeelerbaan van De Greb. Zijn ploeg, team Stressless, traint ter voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen op de baan in Veenendaal.

Nadat de training maandag 18 augustus nog letterlijk in het water viel en het bij enkele rondjes lopen bleef, kon vrijdag wel goed getraind worden door het internationale gezelschap van Stressless. Bekendste naam in die ploeg is de Belg Bart Swings, maar ook de Let Harald Silovs heeft al zijn sporen verdiend in de schaatssport en de Duitser Alexej Baumgärtner is evenmin een onbekende.

Klik HIER voor het volledige artikel en meer foto's in de Veenendaalse Krant.
swings-veldkamp
bart-koen Bart Swings traint in Veenendaal

In de aanloop naar het nieuwe schaatsseizoen strijkt de Belgische schaats- en skeelertopper Bart Swings neer in Veenendaal. Samen met zijn ploeggenoten van schaatsteam Stressless zal hij trainen op de schaats- en skeelerbaan van De Greb.

Bart Swings is in Nederland vooral bekend van zijn schaatsresultaten. Bij de Olympische Spelen in Sotsji eerder dit jaar eindigde hij als 4e op de 5.000m en als 5e op de 10.000m. Een ander aansprekend resultaat is de derde plaats bij het wereldkampioenschap allround in 2013. Maar als skeeleraar boekte de Belg de meeste successen. Hij is meervoudig Europees- en wereldkampioen. Vorige maand pakte hij nog de Europese titel op de 1.000 meter.

Schaatsteam Stressless, onder leiding van Bart Veldkamp, is vanaf maandag 18 augustus actief op de skeelerbaan in Veenendaal. Ook 22, 26 en 29 augustus traint de ploeg in Veenendaal. De trainingen beginnen om 10.00 uur en publiek is van harte welkom.

De schaats- en skeelerbaan van De Greb is te vinden aan de Groeneveldselaan 3. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden om zelf te trainen op de baan op Baan huren.

Meer informatie vind je op de website van Schaatsteam Stressless.
skeeler-01-450 skeeler-02-450
Tijdens de Heideweek, die van 22 t/m 30 augustus 2014 wordt georganiseerd, zal op dinsdag 26 augustus de EIJV Heideweek Skeelerwedstrijd worden gehouden.

De wedstrijd, die georganiseerd wordt door de Edense IJs Vereniging, vindt op deze dag plaats van 18:30 tot 21:00 uur, aan de Langekampweg 4 te Ede.

De afstanden die gereden worden zijn:
 • 100 meter, Sprint
 • 400 meter, Groepsstart
Opgave voor deelname aan deze wedstrijden kun je via E-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of telefonisch naar 06-51166420.
heideweek-2014


Op zondag 6 juli 2014 organiseert IJs- en Skeelervereniging Radboud de Westfriese Omringdijk Skeelertocht.


De afstand is 60 of 126 km. De toch wordt verreden in een gesloten peleton, met een gemiddelde snelheid van 20-22 km/uur.

Eten en drinken wordt voor alle deelnemers verzorgd. Om alles goed te kunnen organiseren s.v.p. tijdig aanmelden. Let op: het dragen van een helm is verplicht.

Inschrijven kan vanaf 7:30 uur. Adres: Opperdoezerpad 2, Medemblik. De start is om 8:30 uur.

Kijk voor informatie en inschrijven op: www.westfrieseomringdijkskeelertocht.nl.

Klik op 'Lees meer' hieronder voor een grotere weergave van de flyer.

 

Westfriese-Omringdijk-Skeelertocht-2014-300

Onze sponsors:

 

 

 


websites | webshops | SEO

Volg ons op Facebook

Tickets

Geen lid en toch lekker schaatsen?

Als de ijsbaan geopend is kunt u hier tickets reserveren.

(Leden melden zich bij de kassa van de ijsbaan)