Beste leden,                    
                    
In november jl. hebben Piet Doornbos en Andrea Lauschus hun bestuursfunctie neergelegd. Hun aftreden was een jaar geleden al aangekondigd, waardoor dit geen verrassing meer was. De leden- en financiële administratie was bij Andrea in zeer goede handen. Piet heeft zich als voorzitter enorm ingezet voor het wel en wee van de club. Wij zijn beiden zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij voor de Greb hebben verricht. Waarvoor dank.
                    
Tijdens de laatste extra Algemene Ledenvergadering van de Greb zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd. Het bestuur van de Greb bestaat op dit moment uit de volgende bestuursleden:
 

Gerben Stellingwerf, voorzitter ad interim

Framboos 6

3903 EG Veenendaal

0640500381

 

Robbert Middel, secretaris

J.P.C. Leinweberstraat  35

3905 EG Veenendaal

0621294999

Reijer van der Meijden

Vrekenhorst 93

3905 VS Veenendaal

0651216544

 

Hubert Schartman, ijsmeester

Valreep 4

3904 PH Veenendaal

0628231779

nieuwjaars receptie 2016 2

 
Uitbreiding van het bestuur is altijd wenselijk. Indien leden het leuk vinden om ons bestuur te versterken, aarzel dan niet en meld je aan bij een van bovenstaande bestuursleden. Hoe meer taken er verdeeld kunnen worden des te beter.  
    
Inmiddels is het ook bij de Greb traditie om een Nieuwjaarsreceptie te houden. Dit keer staat onze nieuwjaarsreceptie gepland voor vrijdagavond 8 januari 2016.
Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in ons mooie clubgebouw aan de Groeneveldselaan om elkaar alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar.
    
Uiteraard hopen wij deze winter op een echte vorstperiode waarin wij na 3 jaar eindelijk weer eens de schaatsen onder te kunnen binden en alle leden te mogen verwelkomen in ons nieuwe clubgebouw. Tot dusver is het er nog steeds niet van gekomen. Hoewel de voortekenen nog niet wijzen op een stevige vorstperiode, is de kans steeds groter dat die vorstperiode er wel komt. Het is al zo lang geleden dat er op natuurijs geschaatst kon worden.
    
Als er natuurijs komt dan is het wel belangrijk dat de ledenbijdrage voor het komend seizoen is betaald. Alle leden hebben dan gratis toegang tot onze   natuurijsbaan. Is de contributie niet voldaan, dan moet er bij ieder bezoek aan de baan, entree worden betaald. Het is dus aantrekkelijker om lid te zijn van de
Greb. Bovendien is het voortbestaan van de Greb daarmee gewaarborgd. Wij verzoeken u om de ledenbijdrage zo spoedig mogelijk te voldoen.


Tot ziens op onze gezellige ijsbaan of op onze nieuwjaarsreceptie.


Het bestuur van de Greb