IN MEMORIAM - FRED HAGEN

Ons bereikte het bericht dat op 13 januari 2015 is overleden, ons lid van verdienste, Fred Hager.

De Greb kon altijd op hem rekenen. In elke weersomstandigheid was hij bezig met de ijsbaan. Ook onderhield hij de machinerie en beschouwde deze als "zijn machines".

Fred was die hij was: Altijd inzetbaar en met een eigen mening. Fred is 84 jaar oud geworden.


ARTIKEL VEENENDAALSE KRANT 17 DECEMBER 2008 - VELE HANDEN MAAKT LICHT WERK
 
VEENENDAAL - Jaren waarin het langere tijd flink vriest zijn een zegen voor een schaatsclub als De Greb. Het levert niet alleen een goede financiële bodem op, het trekt ook mensen over de streep om zich op vrijwillige basis in te zetten voor de vereniging. Alleen, de dagen waarop de ijsbaan de afgelopen jaren open was, zijn op een hand te tellen.

Bij de oprichting van De Greb in oktober 1985 werd in de statuten opgenomen dat bestuursleden, zodra zij 65 jaar werden, moesten stoppen. ,,Het huidige bestuur zou niet weten waarom dat is, dus wij hebben die regel er maar uit gehaald", vertelt voorzitter Gerben Stellingwerf. (Redactie: lees ook Ingezonden E-mail van Gerben Stellingwerf van december 2014). Een andere regel die geschrapt werd was het aantal bestuursleden: vijftien. ,,Iedereen had voorheen een eigen taak, maar vijftien bestuursleden is tegenwoordig niet meer haalbaar." Het is voor De Greb al moeilijk genoeg om 'gewone' vrijwilligers te vinden, laat staan vijftien vrijwillige bestuursleden.

De Greb kent een vaste groep van vijftien vrijwilligers met ,,nog een buffer er omheen". Die buffer wordt gevormd door mensen die zich af en toe inzetten voor de vereniging of door oud-vrijwilligers die, als dat nodig is, net even die ene helpende hand toesteken. ,,Bijvoorbeeld vorig jaar", herinnert Stellingwerf zich. ,,We waren anderhalve dag, drie keer, geopend. Vrijdagavond zat bij de kassa twee man, maar het was zo druk, dat we er echt wel vier nodig hadden. Die plekken werden toen ingevuld met oud-vrijwilligers."

Een groot aantal van de huidige en oud-vrijwilligers bood de vereniging diensten aan begin jaren '90 toen Veenendaal te maken had met een serieuze 'ijstijd'. Met als hoogtepunt de winter van '95/'96 toen de ijsbaan 29 dagen geopend was. Maar de jaren verstrijken, er zijn minder ijsdagen waardoor de aanwas van vrijwilligers stagneert en de huidige groep vrijwilligers wel steeds ouder wordt. En daar zit nu het knelpunt voor Stellingwerf.

Als voorbeeld is daar de 78-jarige Fred Hager. In de winter van '95/'96 werd hij 'aangesteld' als een van de verantwoordelijken voor het onderhoud van de baan. En die functie heeft hij nog altijd. Een van zijn taken is onder meer het besturen van de ijsveegmachines, die de baan schoon moeten maken. ,,Er zijn vijf machines, dus je moet vijf gekken vinden", lacht Hager. Gekken, want het is een behoorlijk koude klus op die ijsveegmachine zitten, het is afzien: ,,Maar als ik dan zie dat de baan er mooi bij ligt en ik zie de kinderen in het middenvak spelen, dat is prachtig."

Hoe fijn Hager het ook vindt om nog altijd iets voor De Greb te kunnen betekenen, Stellingwerf ziet graag opvolgers komen: ,,Ik mag niet verwachten dat hij over twee jaar, als hij tachtig is, nog op die machine zit. Het is natuurlijk aan hem, maar menselijker wijs mag ik dat niet vragen." Daarbij, naast Hager kent De Greb meer ouderen die op een gegeven moment hun taken zullen neerleggen. Zo wordt ook al hard gezocht naar iemand de redactie van het clubblad op zich zou willen nemen. ,,De generatie die er nu is, is er al bijna vanaf de start. Ze zijn vaak zestig jaar en ouder. Dat is niet goed. We hebben jongeren nodig, zodat we voor continuïteit kunnen zorgen. Hoe meer mensen we hebben, hoe liever we het hebben."De mensen van schaatsclub De Greb zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Fred-Hager-2