Het bestuur van de Veenendaalse Schaats- en Skeelerclub De Greb nodigt al haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Datum: 13 november 2014
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Clubhuis V.S.C. De Greb, Groeneveldselaan 3, 3902 HA Veenendaal

 


AGENDA:
 1. Welkom en Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen van het bestuur, o.a. een terugblik op het afgelopen jaar
 4. Notulen ALV 20-11-2013. Klik op 2013-11-20 CONCEPT Notulen ledenvergadering VSC DE Greb om deze notulen te bekijken.
 5. Ingekomen stukken
 6. Financiƫn:
  • Jaarrekening 2013-2014
  • Verslag kascommissie
  • Benoemen nieuwe kascommissie
  • Begroting 2014-2015
 7. Schaatperiode 2013/2014
 8. Skeelerseizoen 2014
 9. Rondvraag
 10. Sluiting