De laatste wijsdikte 4cminters waren warmer dan normaal. Van schaatsijs was helaas nauwelijks sprake. Was het ijs bijna dik genoeg om te kunnen schaatsen, viel er weer een pak sneeuw of ging het dooien. Gelukkig hebben wij afgelopen winterseizoen (2015/2016) op één avond (21 januari 2016) nog kunnen schaatsen. Net als in Haaksbergen, hebben wij in Veenendaal het water onder het ijs laten weglopen. De ijsvloer van 2,5 cm dikte kwam daardoor op het asfalt te liggen en was sterk genoeg om te kunnen schaatsen. In het komende winterseizoen willen wij dit experiment herhalen zodat er ook in Veenendaal eerder kan worden geschaatst. Ons ijsexperiment werd ook in Doorn opgemerkt. De ijsmeester van de Doornse IJsclub kwam de volgende dag in Veenendaal kijken hoe wij dat hadden geflikt.

Door de zachte winters is het ledental van Schaats- en Skeelerclub de Greb drastisch gedaald. Tijdens de laatste strenge winter had de Greb nog 1500 abonnementhouders (leden). Dit ledental is inmiddels gedaald naar 200. Te weinig om een ijsclub draaiend te houden. Gelukkig is er tijdens de strenge winters een financiële buffer opgebouwd, zodat wij het nog even kunnen volhouden. Maar een strenge winter is absoluut noodzakelijk wil onze schaats- en skeelerclub op termijn overleven. De kans op een strenge winter wordt steeds groter. In de jaren 70 van de vorige eeuw hebben wij het ook een aantal jaren zonder schaatsijs moeten doen. Daarna kwamen er drie strenge winters op rij. 1985,1986 en 1987.

Wij willen ons toch inzetten om het ledental van de Greb te vergroten. Zeker nu bij een ijsdikte van 2,5 cm veilig kan worden geschaatst. Voor het aantrekkelijke bedrag van € 7,50 zijn jongeren tot en met 17 jaar lid van onze schaatsclub. Zij krijgen dan een abonnement waarmee zij bij een geopende ijsbaan het hele winterseizoen gratis kunnen schaatsen. Een los kaartje kopen is dan niet meer nodig. Een abonnement is dan bij 3 keer schaatsen snel “terugverdiend”. Op de website kunnen de ouders hun kinderen aanmelden via het aanmeldingsformulier.

schaatsen ani2

Kunstijsbaan tijdens Kerstvakantie

Binnen het bestuur zijn plannen om tijdens de Kerstvakantie 2017 een kunstijsbaan aan te leggen op ons ijsbaanterrein. Toen wij dit plan bespraken met Sportservice Veenendaal werd ons meegedeeld dat in de Kerstvakantie 2016 een kunstijsbaan wordt aangelegd in de Sporthal West. Dit besluit is onlangs genomen en wordt nog nader uitgewerkt.

Als bestuur van de Greb willen wij het liefst een dergelijke kunstijsbaan op ons ijsbaanterrein. Vanwege de kosten is een goede voorbereiding en marketing noodzakelijk. Er moet veel sponsorgeld bijeen worden gebracht om een dergelijk project succesvol te laten zijn. Het bedrijfsleven en de horeca uit Veenendaal moet daarbij worden ingeschakeld.

img 4662 aangepast

De projectgroep die dit gaat begeleiden moet uit een aantal vrijwilligers bestaan die een aantal activiteiten moet gaan ontwikkelen:

  • Een voorzitter
  • Een penningmeester
  • Een secretaris
  • Een politiek lobbyist
  • Een sponsorwerver
  • Een marketing/communicatie deskundige
  • Een technicus.

 

Als u dit leest en ons daarbij wilt helpen dit plan te realiseren, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van de Greb. Het zou prachtig zijn als wij in Veenendaal een kunstijsbaanproject van de grond krijgen.

Wij hebben inmiddels contact gelegd met Wibe Bramer Account/project Manager bij Ice-world Benelux (www.ice-world.nl)

logo ice world

Uitbreiding bestuur

Als wij nieuwe activiteiten willen ontplooien op schaats- of skeelergebied is uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. Zijn er enthousiaste mensen die op bestuurlijk niveau iets willen doen, dan zijn die van harte welkom. Neem contact op met de voorzitter, of maak gebruik van het contactformulier.